Om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren werkten we binnen de scholengemeenschap een privacybeleid uit.

Ons uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, met name van medewerkers, leerlingen en ouders wordt gerespecteerd en dat Basisschool De mAgneet voldoet aan relevante wet- en regelgeving. 

Klik hier voor meer informatie over ons privacybeleid.

 

We hebben in onze school aandacht en ‘brede’ zorg voor al onze leerlingen. 

Om brede zorg te kunnen bieden en specifieke zorgvragen te kunnen beantwoorden werkten we een zorgbeleid uit waarin kernwoorden en verschillende fases van onze zorgwerking aan bod komen.  

Klik hier voor meer informatie over ons zorgbeleid.

 

 

 

 

Schooljaar 2023-2024

Kleuterklassen (6)

K0 (2,5 jarigen)

- Maaike Henkes 

K1 (3-jarigen)

- Ilse van den Berghen

- Ines Camps

K2A (4-jarigen)

- Lotte Soors

- Annick Leeters

K2B (4-jarigen)

- Eline Vanoosterhout

K3A (5-jarigen)

- Machteld Lens

- Ines Camps

K3B (5-jarigen)

- Kristien Steegmans

- Suzanne Compen

 

Klassen lager (14) 

 

1A

- Anita Knevels

- Lisa Van Helden

1B

- Greet Schoofs

- Peggy Beckers

- Lisa Van Helden

2A

- Marjolein Pepels

- Dorien Siemons

2B

- Fabienne Wienen

- Dorien Siemons

3A

- Lieve Scheelen

- Katleen Verheyen

3B

- Benny Meuwis

- Steffi Paredis

4A

- Nicole Schalley

- Ellen Soons

4B

- Shana Gielen

5A

- Luc Creemers

5B

- Karen Hendrix

- Karen Cornelissen

5C

- Nele Bollen

- Karen Cornelissen

6A

- Lieve Zurings

6B

- Ivo Creemers

6C

- Kim Jansen

- Jan Imants

Bijzondere leermeesters

 

Zorgleerkrachten lager

- Joeri Creemers, Steffi Paredis, Katleen Verheyen, Ellen Soons, Karen Cornelissen

Zorgleerkrachten kleuter

- Nathalie Arckens, Kristien Steegmans, Annick Leeters, Ines Camps

Turnleerkrachten lager

- Bram Van Eygen

Turnleerkrachten kleuter

- Annick Leeters, Ines Camps

ICT-leerkracht

- Ralf Moors

Kinderverzorgster

- Wendy Van Decraen

Preventieadviseur

- Robrecht Exelmans

Administratie

- Steven Lijnen, Ralf Moors, Elfi Van Doren

Onderhoudspersoneel

- Anja Geirnaert, Daisy Gubanski

Directie

- Els Craeghs

 

 

Prioriteiten voor schooljaar 2023 - 2024

 

Naast de vaste uitgangspunten van de mAgneet , beschreven in ons Eigen OpvoedingsProject (EOP), werken we ook jaarlijks via specifieke prioriteiten aan kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren.

Taalontwikkeling blijft een belangrijke pijler.
Elke dag blijven we ons engageren om een kwartiertje vrij te lezen of voor te lezen om via leesplezier aan leesbevordering te doen. In de wintermaanden (december, januari en februari) krijgen de kinderen van het lager de kans om tijdens de middagspeeltijd vrij deel te nemen aan een voorleesmoment.
In de kleuterafdeling werken we verder aan zelfregulerende functies en het hardopdenkend voorlezen om het begrijpend lezen zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Om aan alle noden en zorgen van onze kinderen tegemoet te komen (M-decreet) , blijven we inzetten op gedifferentieerd werken o.a. door co-teaching (met 2 op de klasvloer), zorg voor de zwakkeren en sterkeren, werken in 3 groepen al of niet klasdoorbrekend (3 sporenbeleid), kangoeroewerking voor sterke leerlingen.