Om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren werkten we binnen de scholengemeenschap een privacybeleid uit.

Ons uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, met name van medewerkers, leerlingen en ouders wordt gerespecteerd en dat Basisschool De mAgneet voldoet aan relevante wet- en regelgeving. 

Klik hier voor meer informatie over ons privacybeleid.