Prioriteiten voor schooljaar 2019-2020

 
Naast de vaste ankerpunten van De mAgneet, beschreven in ons Eigen Opvoedingsproject, werken we jaarlijks ook via specifieke prioriteiten aan kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs.
 

Het nieuwe leerplanconcept ZILL wordt geïmplementeerd. We hanteren nu een nieuw en samenhangend kader met als hoofdgedachte Zin in Leven, Zin in Leren.

Lezen en voorlezen is en blijft een belangrijke pijler. Elke dag engageren we ons om 15 minuten vrij te lezen of voor te lezen om via leesplezier aan leesbevordering te doen. In de wintermaanden (dec, jan, feb) krijgen kinderen de kans om tijdens de middagspeeltijd vrij te lezen in de sporthal.

Om aan alle noden en zorgen van onze kinderen tegemoet te komen (M-decreet) , blijven we inzetten op gedifferentieerd werken o.a. door co-teaching (met 2 op de klasvloer), verdieping voor hoogbegaafden (Exentra) , werken in 3 groepen (3-sporenbeleid), …