×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Prioriteiten voor schooljaar 2020-2021

 
Naast de vaste uitgangspunten van de mAgneet , beschreven in ons Eigen OpvoedingsProject (EOP), werken we ook jaarlijks via specifieke prioriteiten aan kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs.

Het nieuwe leerplanconcept ZILL(Zin in Leven, Zin in Leren) is geïmplementeerd. We werken enkel nog met de Zill-doelen.

Lezen en voorlezen blijft een belangrijke pijler. Elke dag blijven we ons engageren om een kwartiertje vrij te lezen of voor te lezen om via leesplezier aan leesbevordering te doen. In de wintermaanden (dec, jan, feb) krijgen de kinderen de kans om tijdens de middagspeeltijd vrij te lezen in de sporthal.

Om aan alle noden en zorgen van onze kinderen tegemoet te komen (M-decreet) , blijven we inzetten op gedifferentieerd werken o.a. door co-teaching (met 2 op de klasvloer), extra zorg voor de zwakkeren, verdieping voor hoogbegaafden (Exentra), werken in 3 groepen al of niet klasdoorbrekend (3 sporenbeleid), opstart kangoeroewerking,…

Dit schooljaar zetten we nog specifiek in op het implementeren van een nieuw rapport voor de kinderen van het lager. In de kleuterafdeling implementeren we het hardopdenkend voorlezen om het begrijpend lezen zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Op schoolniveau zetten we in op het creëren van een sterke didactiek voor de mediakundige ontwikkeling  zoals in het nieuwe leerplan aangegeven is.