Prioriteiten voor schooljaar 2018-2019

 
Naast de vaste ankerpunten van De mAgneet, beschreven in ons Eigen Opvoedingsproject, werken we jaarlijks ook via specifieke prioriteiten aan kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs.
 
Zo wordt het nieuwe leerplanconcept -ZILL- geactiveerd, waarin alle leerplannen in een nieuw en samenhangend kader vervat zitten met als hoofdgedachte: Zin In Leven, Zin In Leren.
Het vertalen van ZILL naar de klasvloer vraagt tijd, de nodige opleidingen en ook nieuwe methodes. Zo starten we met een ZILL-ige godsdienst-methode en de kinderen van het lager beginnen zelfs met een gloednieuwe rekenmethode. 
 
Lezen en voorlezen is en blijft een belangrijke pijler. Daarom breiden we dit in het lager verder uit met 'Kwartiermakers', waarmee we ons engageren om dagelijks 15 minuten vrij te lezen of voor te lezen om via leesplezier aan leesbevordering te doen.
 
Om aan alle noden en zorgen van onze kinderen tegemoet te komen (M-decreet), blijven we het gedifferentieerd werken verder verdiepen o.a. via co-teaching: met 2 op de klasvloer. 
 
De kleuterafdeling zal daarom, in navolging van het lager, een Exentra-opleiding volgen om ook de sterkere en hoogbegaafde kleuters meer onderwijs op maat te kunnen bieden.