Prioriteiten voor schooljaar 2023 - 2024

 

Naast de vaste uitgangspunten van de mAgneet , beschreven in ons Eigen OpvoedingsProject (EOP), werken we ook jaarlijks via specifieke prioriteiten aan kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren.

Taalontwikkeling blijft een belangrijke pijler.
Elke dag blijven we ons engageren om een kwartiertje vrij te lezen of voor te lezen om via leesplezier aan leesbevordering te doen. In de wintermaanden (december, januari en februari) krijgen de kinderen van het lager de kans om tijdens de middagspeeltijd vrij deel te nemen aan een voorleesmoment.
In de kleuterafdeling werken we verder aan zelfregulerende functies en het hardopdenkend voorlezen om het begrijpend lezen zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Om aan alle noden en zorgen van onze kinderen tegemoet te komen (M-decreet) , blijven we inzetten op gedifferentieerd werken o.a. door co-teaching (met 2 op de klasvloer), zorg voor de zwakkeren en sterkeren, werken in 3 groepen al of niet klasdoorbrekend (3 sporenbeleid), kangoeroewerking voor sterke leerlingen.