×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Prioriteiten voor schooljaar 2022-2023

 

Naast de vaste uitgangspunten van de mAgneet , beschreven in ons Eigen OpvoedingsProject (EOP), werken we ook jaarlijks via specifieke prioriteiten aan kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs.

Het nieuwe leerplanconcept ZILL(Zin in Leven, Zin in Leren) is geïmplementeerd. We werken enkel nog met de Zill-doelen.

Lezen en voorlezen blijft een belangrijke pijler. Elke dag blijven we ons engageren om een kwartiertje vrij te lezen of voor te lezen om via leesplezier aan leesbevordering te doen. In de wintermaanden (januari, februari, maart) krijgen de kinderen de kans om tijdens de middagspeeltijd vrij deel te nemen aan een voorleesmoment.

Om aan alle noden en zorgen van onze kinderen tegemoet te komen (M-decreet) , blijven we inzetten op gedifferentieerd werken o.a. door co-teaching (met 2 op de klasvloer), zorg voor de zwakkeren en sterkeren, werken in 3 groepen al of niet klasdoorbrekend (3 sporenbeleid), kangoeroewerking,…

In de kleuterafdeling starten we dit jaar met het uitrollen van zelfregulerende functies en implementeren we het hardopdenkend voorlezen om het begrijpend lezen zo optimaal mogelijk voor te bereiden. In het lager starten we met het volgen en het bijsturen van onze schooleigen spellinglijn.

 

Op schoolniveau zetten we in op het creëren van een sterke didactiek voor de mediakundige ontwikkeling.