Het schoolbestuur van KOPEK

KOPEK is de vzw van het Katholiek Basisonderwijs Peer en Eksel.

Het nieuwe schoolbestuur wordt gevormd door onder anderen volgende leden:

Michel Cuypers, voorzitter (Pieter Brueghel Grote-Brogel)

Marc Gijbels, ondervoorzitter (Viejool Eksel)

Tim Eerdekens, penningmeester (De Dommelbrug Linde)

Leon Vos, secretaris (De Puzzel Kleine-Brogel)

Raf Van Helden, bestuurslid (De mAgneet Peer)

Jos Martens, bestuurslid (De mAgneet Peer)

 

De uiteindelijke opdracht van het bestuur in deze nieuwe structuur is ervoor te zorgen dat het

onderwijs dat uw kinderen in onze scholen krijgen, op een kwalitatief hoog niveau zal blijven. Daar

staan wij garant voor.

 

In naam van het schoolbestuur van KOPEK,

Michel Cuypers, voorzitter

 

Het LAR

De lokale adviesraad ondersteunt de organisatie van onze school. Het LAR neemt adviezen mee naar de grote VZW KOPEK.

Samenstelling:


Voorzitter:   Jos Martens

Secretaris:  Raf Van Helden

Leden:      

  • Els Mennes
  • Tjeu Soors
  • Winanda Soors
  • Els Vossen