Het Schoolbestuur is een V.Z.W. die de eigenlijke organisator is van het onderwijs in onze school. Het Schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van ons Katholiek basisonderwijs.

Het Schoolbestuur draagt als naam: V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Peer.

Samenstelling:


Voorzitter:   Jos Martens

Secretaris:  Raf Van Helden

Leden:      

  • Els Mennes
  • Theo Plessers
  • Tjeu Soors
  • Winanda Soors
  • E.H. Deken Tony Poorters