Praktische info

Schooluren

Voormiddag lessen: van 08.35 uur tot 12.15 uur

Middagpauze kleuter: van 12.15 uur tot 13.15 uur

Middagpauze lager: van 12.15 uur tot 13.30 uur

Namiddag lessen lager: van 13.30 uur tot 15.10 uur

Namiddag lessen kleuter: van 13.15 uur tot 14.50 uur

School uit om 15.10 uur

Basisschool de Magneet

Bus voor uitstappen

Onze school beschikt over een eigen schoolbus maar staat niet in voor het leerlingenvervoer naar en van school.

Wel rijdt deze bus nog voor activiteiten van onze school en scholen uit onze scholengemeenschap.

Basisschool de Magneet

Buitenschoolse opvang

We voorzien gratis voorschoolse opvang in onze school, in de polyvalente ruimte beneden. Je kan er altijd terecht vanaf 07.30 uur. Je moet hiervoor niet inschrijven. 

Na de school is er toezicht aan de poorten tot 15.30 uur en op woensdag tot 12.30 uur. 

Indien je vroeger dan 7.30 uur of na school opvang nodig heeft, kan je terecht bij de buitenschoolse kinderopvang Plons - Hoeve Vermeulen. De kinderen moeten hiervoor op voorhand ingeschreven worden. Je kan terecht op het nummer 011/61 07 30 of plons@peer.be

Meer info www.plonspeer.be

Basisschool de Magneet

Blijven eten

Kinderen die 's middags niet naar huis gaan, kunnen onder toezicht hun boterhammen eten in de eetzaal.

Als het weer het toelaat, eten de kinderen buiten.

Indien het kan, laat uw kinderen tijdens de middag naar huis gaan om te eten. Omwille van toezicht kunnen deze kinderen pas om 12u45 terug naar school komen. 

Basisschool de Magneet

Formulieren en documenten

Contact

Basisschool de Magneet
Albertus Morrenstraat 6
3990 Peer
Directie:
Joeri Creemers | Nathalie Arckens
directie@bsdemagneet.be
011 38 38 01 info@bsdemagneet.be
Basisschool de Magneet