Inschrijving

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze twee jaar en zes maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.  Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
De zeven instapmomenten zijn:

  • de eerste schooldag van september
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste  schooldag na de Hemelvaartvakantie

Wanneer een kleuter 3 jaar of ouder is, kan hij op gelijk welk ogenblik naar school komen. Voor deze kleuters gelden de instapdata niet.

Openklasdagen
Voor nieuwe kleuters organiseren wij vóór elk instapmoment een openklasdag waarop de kinderen samen met de ouders een kijkje mogen komen nemen. 

Voor kinderen die na de herfstvakantie (5 november 2018) mogen instappen, is er een kennismakingsmoment op maandag 22 oktober 2018 om 15u15.
Voor kinderen die na Nieuwjaar (7 januari 2019) of op 1 februari 2019 mogen instappen, is er een kennismakingsmoment op donderdag 20 december 2018 om 15u15.
Voor kinderen die na de krokusvakantie (11 maart 2019) of na de paasvakantie (dinsdag 23 april 2019) mogen instappen, is er een kennismakingsmoment op maandag 25 februari 2019 om 15u15.
Voor kinderen die na Hemelvaart (3 juni 2019) of 2 september 2019 mogen instappen, is er een kennismakingsmoment op donderdag 23 mei 2019 om 15u15.

 

Naast de openklasdagen is er ook een algemene infoavond voor ouders van kinderen die geboren zijn in 2017. Deze infoavond vindt plaats op maandag 13 mei 2019 om 19u30