Inschrijving

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze twee jaar en zes maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.  Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
De zeven instapmomenten zijn:

  • de eerste schooldag van september
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste  schooldag na de Hemelvaartvakantie

Wanneer een kleuter 3 jaar of ouder is, kan hij op gelijk welk ogenblik naar school komen. Voor deze kleuters gelden de instapdata niet.

Openklasdagen

Voor de kinderen die na de  herfstvakantie mogen instappen (=maandag 4/11/19) 

Maandag 21 oktober 2019 om 15.15 uur

 

Voor de kinderen die na nieuwjaar (= maandag 6/1/20) + de teldag mogen instappen (= maandag 3/2/20)

Donderdag 19 december 2019 om 15.15 uur

 

Voor de kinderen die na de krokusvakantie (= maandag 2/3/20) + de paasvakantie mogen instappen (= maandag 20/4/20)

Maandag 17 februari 2020 om 15.15 uur

 

Voor de kinderen die na Hemelvaart (= maandag 25/5/20) + september 2020 mogen instappen (= dinsdag 1/9/20)

Donderdag 14 mei 2020 om 15.15 uur

 

Naast de openklasdagen is er ook een algemene infoavond voor ouders van kinderen die geboren zijn in 2018. Deze infoavond vindt plaats op maandag 4 mei 2020 om 19u30