Onze school beschikt over een eigen schoolbus maar deze zal vanaf het schooljaar 2020-2021 niet meer instaan voor het leerlingenvervoer.

Wel zal deze bus nog rijden voor activiteiten van onze school en scholen uit onze scholengemeenschap alsook voor het internaat en het Agnetencollege.