Voormiddag:
    van 08.35 uur tot 12.10 uur
    speeltijd van 10.15 uur tot 10.30 uur

middagpauze:
    van 12.10 uur tot 13.20 uur

namiddag:
    van 13.20 uur tot 15.15 uur
    speeltijd van 14.10 uur tot 14.25 uur

 's Morgens belt het om 08.30 uur en 's middags om 13.15 uur. Dit om de lessen stipt te laten beginnen om 08.35 uur en om 13.20 uur. Wij verzoeken alle ouders ervoor te zorgen dat hun kinderen steeds tijdig op school zijn. Wie te laat komt, stoort immers het klasgebeuren. Ook voor de kleuters is de eerste activiteit, het onthaal, van belang.