Inschrijving

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze twee jaar en zes maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.  Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
De zeven instapmomenten zijn:

  • de eerste schooldag van september
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste  schooldag na de Hemelvaartvakantie

Wanneer een kleuter 3 jaar of ouder is, kan hij op gelijk welk ogenblik naar school komen. Voor deze kleuters gelden de instapdata niet.

Openklasdagen
Voor nieuwe kleuters organiseren wij vóór elk instapmoment een openklasdag waarop de kinderen samen met de ouders een kijkje mogen komen nemen. 

Voor kinderen die op 1 februari 2018 of 19 februari 2018 mogen instappen, is er een kennismakingsmoment op donderdag 25 januari 2018 om 15u15.
Voor kinderen die op 16 april 2018 of 14 mei 2018 mogen instappen, is er een kennismakingsmoment op maandag 26 maart 2018 om 15u15.
Voor kinderen die mogen instappen op 1 september 2018 is er een kennismakingsmoment op donderdag 14 juni 2018 om 15u15.

Naast de openklasdagen is er ook een algemene infoavond voor ouders van kinderen die in het volgende schooljaar (2018-2019) zullen instappen. Deze infoavond vindt plaats op maandag 7 mei 2018 om 19u30